จุดเด่นของ Smart Register

Check-In Process

1. ระบบมีความสามารถในการลงทะเบียนโดยไม่ต้องคอยจดจำ เช็คจากรายชื่อในเอกสาร เพียงกรอกข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลเมื่อผู้มาลงทะเบียนจะขึ้นรายชื่อในทันที

2. เชื่อมต่อกับ Social Media ที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น Facebook, Twitter และอีกมากมายที่ระบบสามารถทำให้แบรนด์คุณเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ หรืออีเว้นท์ของคุณปรากฏทันที่บนหน้าจอของลูกค้าคุณ และผู้เข้าร่วมงาน

3. นอกเหนือจากข้อมูลต่างๆแล้ว Smart Register สามารถช่วยให้งานของคุณมีลูกเล่นพิเศษ และแตกต่างจากงานอื่นๆได้ ด้วยการนำรูปภาพของผู้เข้าร่วมงาน หรือลูกค้าของคุณมาใส่ได้

Data Collect and Analysis

1. รวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลของผูเข้าร่วมงานหรือลูกค้าของคุณเข้าระบบได้ทันที โดยคัดแยกจากข้อมูลตามที่คุณกำหนดขึ้นมา เช่น เวลาในการลงทะเบียน, จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด โดยไม่ต้องทำการนับจำนวนแบบแมลนวล เพื่อให้คุณนำข้อมูลไปใช้ในทางการตลาด